Melkemelding 2014 - Page 3

Leder Fokus på 3omDagen Ida Berg Hauge, daglig leder D et er et stort engasjement rundt melk og andre meieriprodukter, både i tradisjonelle og digitale kanaler, noe vi i Melk.no merker daglig. Mye av diskusjonen foregår i sosiale medier, der folk er opptatt av kosthold generelt og melk og meieriprodukter spesielt. Mange av disse er i daglig dialog med våre ernæringseksperter. 2014 har vært et år med fokus på allergier og intoleranser. Vi ser at det er langt flere som mener at de ikke tåler melk enn det forskningen viser, og mange setter sin egen diagnose. Diagnose bør settes av helsepersonell. De som velger å holde seg borte fra hele matvaregrupper, må ha god kunnskap for å kunne erstatte næringsstoffene i disse produktene. Melk.no har samlet mye informasjon om laktoseintoleranse og melkeproteinallergi både mot forbruker og helsepersonell. For oss er det viktig å gi hjelp med hensyn til hvilke meieriprodukter man kan velge og ikke bør velge hvis man virkelig har fått en slik diagnose. Mye informasjon finnes på melk.no/laktoseintoleranse. I tillegg arrangerer vi seminarer og foredrag om temaet, har egne opplæringspakker og diskuterer problemstillingen i media. Melkemelding 2014 I 2014 lanserte vi 3omDagen-kampanjen. Dette budskapet går vi ut med for å tydeliggjøre myndighetenes kostråd om «daglig bruk av magre meieriprodukter». Ved å kvantifisere dette til 3 porsjoner daglig, gjør vi dette rådet enda tydeligere. 1 porsjon kan gjerne være et glass melk, en yoghurt eller et par skiver hvitost. Også andre meieriprodukter kan selvsagt benyttes, alt etter smak og behag. Rent ernæringsmessig bidrar disse 3 porsjonene til at man får i seg nok kalsium. I tillegg får man i seg mange andre næringsstoffer som kroppen trenger hver dag. 3omDagen-budskapet er rettet direkte til forbruker, men også til helsepersonell og andre opinionsledere som er opptatt av kosthold og ernæring. I tillegg til bruk av digitale medier og tv, har vi utarbeidet egen opplæringspakke, avholdt seminarer og holdt foredrag der dette budskapet er med. Egen landingsside www.melk.no/3omdagen er lansert, og undersøkelser viser oss at budskapet blir tatt vel imot. Vår oppgave er å bidra til å snu nedgangen i melkeforbruket til oppgang. Dette krever langsiktighet og riktige tiltak fra oss og andre. Med summen av riktige tiltak fra alle involverte parter, har vi stor tro på at resultater vil komme. 3