Melkemelding 2014 - Page 2

INNHOLD 3 | LEDER 4 | FAKTA 7 | MARKEDSINNSIKT 10 | MÅL OG STRATEGI 12 | HOVEDAKTIVITETER 12 | Aktiviteter mot opinionsledere 12 | Tydelig og aktiv talsperson 13 | Digital dialog 14 | www.melk.no 15 | MARKEDSKOMMUNIKASJON 15 | 3omDagen 18 | SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 18 | Opplysningskontorene i landbruket 18 | Internasjonalt samarbeid 2 Melkemelding 2014