Melkemelding 2014 - Page 18

Samarbeid med andre aktører www.milknutritiousbynature.eu OPPLYSNINGSKONTORENE I LANDBRUKET Opplysningskontorene samarbeider om mat.no, nettstedet for pedagoger i skolen. I 2014 er brosjyren «Måltidet» og undervisningsopplegget «Med smak på timeplanen» implementert på nettstedet. I tillegg har vi fortsatt å sende ut Måltidsbrosjyren på bestilling fra skoler og helsestasjoner. Vi har videreført vårt eget undervisningsopplegg «Den digitale melkekartongen». Antall unike brukere på mat.no var i underkant av 82 000. Av disse var det 13 % som besøkte mat.no/ melk. INTERNASJONALT SAMARBEID Melk.no er representert i flere internasjonale nettverk gjennom IDF (International Dairy Federation), GDP (Global Dairy Platform) og IMP (International Milk Promotion Group). IDF er blant annet sentral når det gjelder utvikling av ulike globale og regionale regelverk. IDF har sine satsingsområder innen «sustainability», «nutr ][ۈ[