Melkemelding 2014 - Page 15

Hovedaktiviteter Unike 2013 Unike 2014 Figur 6: Utviklingen av totalt antall unike besøk på melk.no 2013–2014. 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Kilde: Google Analytics Veksten i antall besøk viser at våre aktiviteter og arbeidet med kontinuerlig optimalisering og forbedring av innholdet gir resultater. Oppskriftene er fremdeles den største trafikkdriveren, men vi ser også en fin økning i besøk på kjerneområdene våre. Figur 7: Hvilke områder på melk.no som er mest besøkt. Trafikkutvikling Samtlige måneder i 2014 har hatt en solid vekst i antall unike brukere med den høyeste veksten i september, november og desember med en økning på hhv 59 %, 78 % og 58 % sammenlignet med året før. I løpet av 2014 har over 2,6 millioner unike brukere vært inne på melk.no. Oppskrifter BMI Helse og livsstil Annet, Om oss/kontakt oss/presse 3omDAGEN Meieribibliotek(ordbok+leksikon) Frokostkalk Sunn oppvekst 46,03 12,78 10,69 10,33 6,97 4,29 2,31 1,96 % % % % % % % % Prestasjon og ytelse Vitamin D Kalsiumkalk Helsepersonell Tips og råd Laktosekalk Norsk melk 1,50 0,76 0,76 0,64 0,44 0,36 0,16 % % % % % % % Kilde: Google Analytics Melkemelding 2014 15