Melkemelding 2014 - Page 13

Hovedaktiviteter Øvrig meieriomtale Melk.no Figur 5: Temaer for presseoppslag gjennom året. «Går til kamp mot brunosten» 500 «50 000 barn har ikke matpakke» «Ti år som melkens førstedamer» «Ikke drikk deg tykk!» «Advarer unge jenter mot rosabloggere» «Trendy å være matintolerant» «Tar ikke ansvar for barna» «Lanserer 3 om dagen» 400 300 368 200 290 353 168 231 193 171 185 100 162 103 46 51 49 36 34 47 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 89 209 37 54 39 10/14 11/14 12/14 42 01/14 0 263 204 08/14 09/14 Kilde: Retriever Av 3400 pressesaker totalt om meieriprodukter og ernæring er Melk.no med i 18 %. Vår andel av den totale omtalen var stabil i 2014 sammenliknet med 2013. De fleste medieoppslagene om melk og meieriprodukter er positive eller nøytrale, men det dukket også opp noe negativ forskning som fikk stor spalteplass. Vi var aktivt inne i mange av disse sakene. Vi fikk oppslag om «3omDagen»-kampanjen i mange medier, og inkluderte «3omDagen»-budskapet i øvrige pressesaker. Dette vil fortsette i kommende strategiperiode. I 2014 satset vi videre på å bygge vår ekspertrolle og å få frem Melk.nos ekspertise i media. Vi deltok i debatten i større grad enn tidligere. Blant annet skapte vi engasjement med en kronikk publisert på NRK Ytring, vi deltok i radioprogrammet Her & Nå, på Dagsrevyen og Dagsnytt 18. Vi har fortsatt arbeidet med myter, og temaer innenMelkemelding 2014 for allergi og intoleranse har preget vår medieomtale i 2014. I tillegg har vi flere oppslag om meieristatistikk og kapitaltall. Våre pressemeldinger publiseres i vårt eget nyhetsrom i Mynewsdesk der det er publisert mange saker om helsefordeler ved melk og meieriprodukter, capita-tall og forbrukerundersøkelser. Det er også mange medier som refererer til våre oppskrifter fra melk.no. DIGITAL DIALOG Sosiale medier Vi har i 2014 fortsatt med en høy aktivitet på sosiale medier, både gjennom egne kampanjer og konkurranser på Facebook-siden til melk.no og via Twitter. Daglig leder Ida Berg Hauge er blitt en tydeligere talsperson, og dette gjelder også i sosiale medier, da spesielt på hennes Twitterkonto. Her har hun blant annet vært i flere diskusjoner om hvorvidt vi trenger melk og meieriprodukter i kostholdet for å få dekket kalsiuminntaket. Berg Hauge har også drøftet om 13