Melkemelding 2014 - Page 12

Hovedaktiviteter Melk.no har tatt del i allergidebatten, her fra Dagsrevyen. AKTIVITETER MOT OPINIONSLEDERE Vi holdt og arrangerte 30 foredrag og fagdager på høyskoler for studenter innen fagene «mat og helse» og ernæring som inkluderte både teoretiske og praktiske leksjoner. Vi utviklet egen opplæringspakke om 3omDagen for opinionsledere. Vi utarbeidet og sendte ut 3500 opplæringspakker (laktoseintoleranse og 3omDagen). Vi gjennomførte flere fagseminarer for ernæringsfysiologer og personlige trenere. To nye utgaver av bladet MELK, inkludert redesign, ble produsert og distribuert. Vi deltok på stands på ulike kongresser og seminarer inkludert Fitness Convention 2014 (for personlige trenere). Vi sendte ut nyhetsbrev til helsepersonell (700 abonnenter) med faglig innhold og siste nytt fra forskningen. 12 Vi henvender oss til en stor gruppe av opinionsledere innen kosthold og helse. Mye av dialogen skjer gjennom møter, foredrag og stands, og vi ser at mange også ønsker å bruke trykket materiell i samtale med pasienter og klienter. Mange bestiller derfor vårt brosjyre- og informasjonsmateriell. Ernæringskompetansen er avhengig av yrke og spesialfelt, og det er en stor og arbeidskrevende oppgave å være i god dialog med så mange og ulike grupper. TYDELIG OG AKTIV TALSPERSON Vi var engasjert i 240 pressesaker med ansatte fra Melk.no som talsperson. Vi var engasjert i 140 pressesaker som inkluderte våre definerte kjernebudskap (melk og meieriprodukter og ulike ernæringstemaer). Vi skrev kronikker og deltok i debatter i større grad enn tidligere år. Allergi og intoleranse har vært viktige budskap og har preget debattene vi tok del i. Estimert annonseverdi for medieoppslagene var på kr 20 millioner. Melkemelding 2014