Melkemelding 2014 - Page 11

I 2014 ble det laget en 3omDAGEN-opplæringspakke til fagpersonell. STRATEGIEN FOR 2014 Hva ønsker vi å oppnå? Melk.no skal bidra til at alle skal oppleve melk og meieriprodukter som næringsrike matvarer og nødvendige i deres kosthold. Melk.no skal bidra til at opinionsledere er positive formidlere av melk og meieriprodukter som nødvendige deler av et sunt kosthold. Melk.no skal blant opinionsledere oppleves som den mest troverdige og tydelige formidler av kunnskap om melk og meieriprodukter. Dialog med opinionsledere tar tid og krever langsiktighet. Melkemelding 2014 Hvordan oppnår vi dette? Melk.no ønsker å inneha og aktivt formidle oppdatert og relevant kunnskap om melk og meieriprodukter knyttet til helse, ernæring og forbruk. Dette oppnår vi gjennom fem hovedoppgaver: 1. Ha aktiv dialog med sentrale opinio