Medlemsblad 2 2016 Hunting fishing and nature lifestyle - Page 9

Vil du bli instruktør ?
Malvik JFF tilbyr interesserte medlemmer å ta ulike instruktørutdanninger i regi av NJFF . For øyeblikket er Malvik JFF spesielt interesserte i personer som kan tenke seg å bli jegerprøveinstruktør , men det finnes også andre instruktør-kurs med ulikt innhold og omfang : aversjon , ettersøk , hagle / rifleinstruktør , jakthund , jakthunddressur . Malvik JFF betaler utgiftene mot at instruktørdeltakerne inngår avtale om virksomhet i foreningen .
Er du interessert , eller har spørsmål ? Send e-post mjff @ getmail . no , eller ring Tor Bostad tlf . 916 72 851
MJFF