Medlemsblad 2 2016 Hunting fishing and nature lifestyle - Page 8

UNGDOMMENE FIKK DELTA PÅ ELGJAKT

JEGERPRØVEN 2017

Som vanlig arrangerer Malvik Jeger og Fiskeforening jegerprøve .
Jegerprøven 2017 starter opp onsdag 8 / 2 2016 i MJFF sitt foreningshus på Øya kl . 1800 , og avsluttes med eksamen i slutten av april .
Kurset vil foregå på onsdager mellom 18-21 . For påmelding eller info . kontakt :
Gunnar Hammer
Tor Bostad
Tlf : 975 16 275
Tlf : 916 72 851
Mail : gunnar . hammer @ getmail . no
Mail . t _ bostad @ hotmail . com

UNGDOMMENE FIKK DELTA PÅ ELGJAKT

Jegerprøveinstruktør Terje Nygård inviterte også i år ungdommer som hadde gjennomført jegerprøven med på elgjakt i Sneismarka i Mostadmark . Per Erik Næss og Jonas Hammer fikk være gjestejegere på elglaget den 2 . oktober 2016 . Jonas fulgte hundefører Terje ut i terrenget denne morgenen og fikk erfare at man må være i god form for å utføre denne jobben på et elgjaktlag . Per Erik satt på post sammen med jaktlederen . De så ku med kalv passere posten og senere på dagen ble det felt en kalv på naboposten . Ungdommene fikk også være med på slakting og transportering av elg , så begge hadde en lærerik dag når det gjelder praktisk elgjakt . Et flott tiltak fra Terje og jaktlaget hans som MJFF setter stor pris på og takker for .
MJFF