Medlemsblad 2 2016 Hunting fishing and nature lifestyle - Page 5

Saker til årsmøtet må være meldt inn til styret seinest 14 . februar 2017 : mjff @ getmail . no eller Malvik JFF , PB 48 , 7551 HOMMELVIK

ÅRSMØTE I MJFF

INNKALLING ÅRSMØTE 28 . FEBRUAR 2017 KL . 19.00

Saker til årsmøtet må være meldt inn til styret seinest 14 . februar 2017 : mjff @ getmail . no eller Malvik JFF , PB 48 , 7551 HOMMELVIK

Før årsmøtet : Sør-Trøndelag NJFF v / leder Jon Barikmo holder innlegg .
SAKSLISTE 1 . ÅPNING 2 . GODKJENNING AV INNKALLING 3 . GODKJENNING AV SAKSLISTE 4 . VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR 5 . VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 6 . BERETNING FRA STYRET OG UTVALGENE 7 . REGNSKAP FOR 2016 8 . BUDSJETT FOR 2017 9 . KONTINGENT FOR 2018 10 . INNKOMNE FORSLAG 11 . VALG 12 . AVSLUTNING MED ENKEL SERVERING
MJFF