Medlemsblad 2 2016 Hunting fishing and nature lifestyle - Page 3

LEDEREN HAR ORDET :

Hei ! 2016 nærmer seg slutten , og MJFF har nok en gang hatt et år med mange aktiviteter !!
Jegerprøvekurs , stor aktivitet på skytebanen , Friluftsdager på Midtsandtangen og på Stavsjøen . Sjøfiskedag på Flatholman , Skogsfuglprøve , Julemesse , Medlemskveld med fokus på artsfiske og det er fortsatt stor oppslutning på torsdagskveldene og mandags formiddagene . Vi har lagt ny shingel på deler av taket på foreningshuset og litt til ! EN STOR TAKK til alle som har vært med å bidra til at alt dette ble vellykket gjennomført !!
Et nytt år står foran oss , og jeg håper at MJFF fortsetter med mange av disse aktivitetene ( og at værgudene fortsatt står oss bi !) Jeg mener at når vi fortsatt har manko på tilbud på laksefiske og jaktterreng , må vi rette mange av våre aktiviteter mot barn og familier ! Viktig at vi kan gi disse et innblikk i hva friluftslivet kan gi av gleder !!
Vil ønske alle medlemmer med familie en god jul og et godt nytt år !
Har du tips og innspill til medlemsbladet ?
Vi blir veldig glade dersom våre medlemmer sender inn tips , historier , bilder eller på annen måte gir oss et lite vink om hva som bør med . En jakt- eller fiskehistorie som bør deles ? Et MJFFmedlem som bør løftes litt fram i lyset pga . deltakelse eller resultat på et arrangement ? Vi tar imot tips året rundt 24 / 7 på mjff @ getmail . no eller til Knut Trondsen ( redaktør medlemsbladet ) tlf . 957 56 085
MJFF