Medlemsblad 2 2016 Hunting fishing and nature lifestyle - Page 17

FRILUFTSDAG PÅ STAVSJØEN

EN FLOTT SENSOMMERDAG PÅ STAVSJØEN
Det gikk mye bålkaffe

Søndag 28 . august arrangerte MJFF i samarbeid med Trondheimsregionens friluftsråd og Statskog , Friluftsdagen ved Stavsjøen . Været var strålende og innbød virkelig til uteliv

ved Stavsjøens bredd . Voksne og barn grep muligheten og strømmet til i hopetall . Det ble på et tidspunkt anslått å være 300 biler på parkeringsplassen ved Abrahallen og Statskog mente å ha skjenket 800 kopper bålkaffe .
Dugnadsgjengen i MJFF hadde gjort en solid innsats på forhånd , så vi var godt forberedt på « trøkk » rundt våre aktiviteter for barna . Å lage sin egen fuglekasse er spennende og vel 100 kasser vil forhåpentligvis bli nye boliger for småfuglene til våren . Skyting på ballonger med luftgevær var også meget populært . Stor glede blant de minste når de traff blink . Tidlig krøkes den som god jeger skal bli !
Luftgeværskyting er alltid populært
MJFF