Medlemsblad 2 2016 Hunting fishing and nature lifestyle - Page 16

GRATIS UTLÅN AV MÅRFELLER OG ÅTEJAKT PÅ RØDREV TIL VÅRE MEDLEMMER !

Malvik JFF har mårfeller til utlån for medlemmer som ønsker å prøve seg på fellefangst i vinter . Utlån av feller skjer fra MJFF-klubbhuset , torsdager 19-20 , så langt lageret rekker . Fangst av mår er en fin måte å holde seg i aktivitet på utover vinteren og samtidig drive litt viltpleie , med prima pelsverk i bonus !

Har du lyst til å prøve åtejakt på rev ? Ved Viken i Mostadmark har Malvik JFF lagt til rette for medlemmer som vil jakte rev på åte . Der kan du sitte komfortabelt i ei jaktbu med vedovn mens du venter på at reven skal dukke opp . Send en e-post merket « Åtejakt » til malvikjff @ gmail . com hvis du ønsker nærmere informasjon om åtejaktbua .

STOR AKTIVITET PÅ JAKTSKYTEBANEN I 2016

Jakt og skytebaneutvalget
I vinter ble det lagt ny gummiduk i løpende elgen på jaktskytebanen og andre oppgraderinger på skivemateriellet . Takk til " mandagsgjengen " for arbeidet med å oppgradere materiellet på skytebanen !
Det har vært stor aktivitet på jaktskytebanen til Malvik JFF i år og banen har vært veldig godt besøkt gjennom sesongen . I april og mai ble anlegget lånt av Værnes jaktskyteklubb til trening på løpende elg før NM . Fra juni til september har jakt- og skytebaneutvalget hatt banen åpen for skyting 23 kvelder .
Det har vært arrangert kurs i hagleskyting for nybegynnere , testskyting av hagleammunisjon , damenes aften og gratis ungdomskveld hvor hele 12 ungdommer møtte opp til skyting og pølsegrilling . Et godt samarbeid med Hommelvik Skytterlag har gjort at vi også i år kunne arrangere oppskyting til bjørneprøven på banen ; hvor 14 personer klarte oppskytingskravet .
Det ble avholdt to interne merkeskytinger på elgbanen i løpet av sesongen hvor det ble utdelt ferdighetsmerker i bronse til Henrik Brøseth og Hans Egil Fossen .
Den første uka i september ble det arrangert klubbmesterskap i både rifle- og hagleskyting ( se egen omtale i medlemsbladet ).
Jakt- og skytebaneutvalget
MJFF