Medlemsblad 2 2016 Hunting fishing and nature lifestyle - Page 11

KNIVKURS

Mjff arrangerer knivkurs i 2017 .
Kurset starter torsdag 2 . februar og vil pågå i 5 torsdager framover . Siste torsdag vil derfor bli 2 . mars . Kurset er kun for medlemmer og maks antall deltagere er 10 Kursavgift kr 1000 , - Nærmere opplysninger om kurset ved henvendelse til :
Inge Brøseth
Kjell Kojen
Tlf : 934 11 006
Tlf : 958 06 350
MJFF