Medlemsblad 2 2016 Hunting fishing and nature lifestyle - Page 10

Som et nyetablert ungdomsutvalg har vi i 2016 , ikke utrettet stort for å engasjere ungdom på det viset vi ønsket . For året 2017 har vi større ambisjoner , og en bedre strategi for å iverksette flere aktiviteter . Vi er allerede i planleggingsfasen for kommende aktiviteter allerede nå i januar / februar , og flere vil komme etter hvert . Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt år med ungdom i fokus . Følg med , og gå ikke glipp av kommende aktiviteter .
Mvh , Øyvind Lorvik Arnekleiv - leder , ungdomsutvalg .
Ungdomskveld på Ivermoen skytebane Juni 2016
MJFF