Medinello Klachtenbehandeling Reglement - Page 2

INHOUDSOPGAVE

BEGRIPPEN
ARTIKEL 1 ___________________________________________________________________________ 3
DOELSTELLINGEN VAN DE KLACHTENREGELING
ARTIKEL 2 ___________________________________________________________________________ 4
UITGANGSPUNTEN BIJ DE AFHANDELING VAN KLACHTEN
ARTIKEL 3 ___________________________________________________________________________ 4
INDIENEN VAN EEN KLACHT
ARTIKEL 4 ___________________________________________________________________________ 5
POSITIE VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS
ARTIKEL 5 ___________________________________________________________________________ 5
TAKEN VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS
ARTIKEL 6 ___________________________________________________________________________ 6
BEVOEGDHEDEN VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS
ARTIKEL 7 ___________________________________________________________________________ 7
BEREIKBAARHEID VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS
ARTIKEL 8 ___________________________________________________________________________ 7
2