Medinello Brochure klachtenbehandeling - Page 2

KLACHTENBEHANDELING
We doen ons uiterste best om goede zorg te bieden . Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling , de bejegening of kan het zijn dat er iets fout gaat tijdens uw behandeling . Wij hechten er veel waarde aan dat u ons hierover benaderd zodat u tevreden ons revalidatiecentrum verlaat en wij onze zorgverlening -voor u en voor andere cliëntenverder kunnen verbeteren .
Mocht u een klacht hebben of ergens niet tevreden over zijn raden wij aan eerst contact op te nemen met uw behandelaar of uw casemanager om dit kenbaar te maken . Uw behandelaar of casemanager stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen met u hierover te praten en om met u te zoeken naar een oplossing .
LOCATIEMANAGER Als u er samen niet uitkomt kunt u uw klacht bespreken met de locatiemanager van de locatie waar u in behandeling bent .
U kunt uw klacht ook schriftelijk aan ons kenbaar maken middels het gebruik van het klachtenformulier , te vinden op onze website www . medinello . nl of u kunt hiervoor een formulier opvragen bij uw casemanager .
KLACHTENFUNCTIONARIS Als revalidatiecentrum bieden wij u , mocht dit nodig zijn , de mogelijkheid ondersteuning en bemiddeling van uw klacht aan te vragen bij onze klachtenfunctionaris . De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen in het op schrift zetten van uw klacht en kan daarna een bemiddelende rol spelen tussen u en de medewerker ( s ) op uw behandellocatie . De klachtenfunctionaris onderzoekt de mogelijkheden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen en streeft er naar de vertrouwensrelatie tussen u en het revalidatiecentrum te bewaren of te herstellen .
De klachtenfunctionaris is verplicht tot geheimhouding en waarborgt uw privacy . Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld waarbij de klachtenfunctionaris zich onpartijdig opstelt . De klachtenfunctionaris kan luisteren , ondersteunen en bemiddelen . Maar zij komt alleen in actie als u dat wilt .
De jaarlijkse registratie en rapportage over de klachten gebeurt zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens . Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de kwaliteit van uw behandeling of verblijf in ons revalidatiecentrum . Meer informatie vindt u in het Reglement klachtenbehandeling . Deze is te vinden op onze website . Tevens kunt u deze ook opvragen bij uw casemanager .
CONTACT U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via de post , e-mail of via het klachtenformulier op onze website .
MEDINELLO T . a . v . de Klachtenfunctionaris Softwareweg 7 3821 BN Amersfoort
E-mail : klachtenfunctionaris @ medinello . nl
2