Medinello Beslisboom

VERWIJZING Huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist NEE JA DUUR VAN DE PROBLEMATIEK Klachten langer bestaand: > 3 maanden NEE JA EERDERE ZORG Reguliere (para)medische zorg geeft geen/nauwelijks afname van de klachten NEE JA MEERVOUDIGE PROBLEMATIEK • Aandoeningen bewegingsapparaat • Chronische pijn (WPN1-3) en pijnklachten aangemerkt als CANS (RSI), WAD (whiplash), fibromyalgie, etc. • Neuronmusculaire aandoeningen en neuropathieën • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten NEE AANWEZIGHEID PERSOONLIJKE / EXTERNE FACTOREN • Persoonlijke factoren - Psychische klachten (depressie, angst, aanpassingsstoornis, etc.) - Persoonsfactoren (ziekteperceptie, motivatie, problemen met coping, emotieregulatie, assertiviteit, zelfbeeld, etc.) - Gedragsproblemen (bewegingsangst, vermijdingsgedrag, vastgezette sociale interactiepatronen, etc.) NEE • Externe factoren - Problemen in de sociale omgeving (werk, gezin, sociaal netwerk, etc.) JA POLIKLINISCHE REVALIDATIEZORG MET VERWACHTE BEHANDELDUUR : < 16 weken JA MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING NEE EERSTE LIJNS GEZONDHEIDSZORG PROBLEMEN MET BEWEGEN / FUNCTIONEREN