Medicinska pedikura - Page 14

lat za rad u medicinskoj pedikuri je obično složeniji nego što smo naveli u ovom članku no ni jedan salon medicinske pedikure ne može bez ovog alata.

Dobro je također imati više kompleta kako bi mogli nastaviti s radom dok se drugi alat sterilizira.Iskustvom i daljnjim radom alat će se povečavati s novim različitim proizvodi .

1

Kliješta velika

Velika kljiješta su nezamjenjiva ,jer služe za skračivanje noktiju na prstima nogu.Kao i sav ostali alat važno je da su načinjena iz kvalitetnog inox materijala koji nije podložan koroziji i može se sterilizirati.

Isto tako moraju biti oštra ,a nakon duže upotrebe mogu se ponovno brusiti.Održavanje i čišćenje je važno ukoliko želite da ih imate dugi niz godina

.

2

Kliješta mala

Mala kliješta koristimo kod rezanja kožice oko nokta ,manjih zahvata i malih noktiju.

Tvrtka Baehr ima u ponudi i kliješta namjenjena dijabetičarima s oštricom kojom je gotovo nemoguće porezati ili izazvati krvarenje.

Svi su alati iz najkvalitetnijeg materijala za profesionalan dugotrajan rad .

6ALATA

A

6 osnovnih alata u pedikuri je stvarna osnova bez koje je rad nemoguć.To ne znači da je on dovoljan i da jedan komplet alata zadovoljava potrebe svakog pedikera ,ali svakako je osnova od koje treba početi i bez koje se ne može!

Osnovni

alat

8 Veljača, 2014