Mayday mayday_VIHAR VIHARJEV_ok - Page 8

me je samo veliko olajšanje, da morda spet pripadamo svetu živih.« Medtem ko je letalo nekaj časa krožilo pod oblaki, se je pilot po- govarjal s posadko. Sporočil je, da je reševalna ladja Tamaroa na poti, žal pa lahko prispe do njih šele čez dvanajst ur. Do takrat morajo pos- krbeti za svojo varnost, obdržati jadrnico nad valovi, uporabljati motor, dokler bo lahko delal, vsekakor pa ne smejo dovoliti, da bi se še enkrat prevrnili. Po teh navodilih je Sue, kljub nasprotovanju kapitana, zagnala motor. S pomočjo viharnega floka in vrtečega se propelerja je bilo poslej jadrnico lažje upravljati, vsekakor pa je pomagalo, da so se izognili še tretjemu prevračanju. Do jutra je letalo krožilo nad njimi. Pilot je miril Sue, da jih bodo kmalu rešili, Leonard pa je nemo čemel na svojem ležišču in se nikakor ni mogel sprijazniti z izgubo jadrnice. Ko bo prispela Tamaroa, bo mo- ral ladjo zapustiti, toda jadrnica Satori je bila njegov dom, vse njegovo življenje; če jo bo zapustil, je verjetno nikoli več ne bo videl. Nekje sredi noči, ko je ležeč v svoji kabini čakal jutra, se je trdno odločil, da jadrnice ne bo zapustil. Ženski lahko gresta, kadar hočeta, on pa bo ostal na ladji in jo že kako spravil do varnega pristanišča. Vso noč se je Tamaroa prebijala skozi viharno morje. Med drugo svetovno vojno je bila ta ladja namenjena reševanju poškodovanih plo- vil, lahko pa je delovala tudi kot vlačilec za − vse, kar plava − kot je bilo navedeno v njenem opisu. Tisto noč pa je bilo morje tako divje, da je zmogla komaj tri do štiri vozle, kar je približna hitrost pešca. Pred vsa- kim valom je trdo udarila v greben, popolnoma izgubila hitrost, prišla na drugi strani vala spet na površje, zavita v peno in potoke zelene vode, ki so drli preko komandnega mostu. Komandant Lawrence Brudnicki je računal, da bo prispel v bližino jadrnice šele pozno popoldne. Hitreje ni šlo, čeprav je vedel, da je posadka Satori popolnoma odvisna od njih. Na jadrnici niso imeli ne reševalnega splava, ne zaščitnih toplih oblek, naj- bližja helikopterska reševalna postaja je bila oddaljena več kot eno uro poleta stran. Če bi Satori medtem potonil, bi bila posadka izgubljena. Brudnicki ni imel radijske zveze z jadrnico, lahko pa se je pogo- varjal s posadko letala, ki je še vedno krožilo nad Satorijem. Tako letalo kot Tamaroa sta dobivala navodila o poteku reševanja iz kontrolnega 76