Marstrand AW20 - Page 15

PAX SCANDINAVIA AB Stubbengatan 2 . 703 44 ÖREBRO | Tel : + 46 ( 0 ) 19 - 20 92 10 | Fax : + 46 ( 0 ) 19 - 20 92 20 www . paxscandinavia . se | www . marstrandskor . se
28

Hållbara skor , för en hållbar framtid .

På PAX Scandinavia skapar vi skor som ska hålla länge och vara snälla mot fötterna . Det är en självklarhet för oss . Vi tycker också det är viktigt att vi är snälla mot vår värld , och alla som lever i den , så att dagens behov inte äventyrar framtiden . Det gör vi genom att ta ansvar och arbeta medvetet mot en hållbar produktion .
Det som gör störst skillnad är hur vår dagliga verksamhet bedrivs . Vi arbetar aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i vår kärnverksamhet . Här berättar vi om några av våra viktiga initiativ :
För oss är det viktigt att våra produkter inte innehåller några farliga , eller förbjudna ämnen . Därför ingår vi genom vår koncern New Wawe Group i Swereas Kemikalie-grupp , där vi tar del av den senaste informationen om lagar och regler . Vi arbetar med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ , i linje med god tillverkningssed och miljöbalkens allmänna hänsynsregler .
Våra leverantörer måste följa de krav och restriktioner som framgår av vår kemikalielista . Listan är utformad efter gällande lagstiftning , så som REACH , samt med hänsyn till olika branschrekommendationer och standarder . Detta medför att kraven som helhet ofta är striktare än aktuell lagstiftning . Vi gör även kontroller för att säkerställa att kraven följs .
Vi har ett stort ansvar när vi producerar skor i länder som inte kommit lika långt som Sverige när det gäller arbetsvillkor och miljöfrågor . Många av utmaningarna beror på bristande välstånd och välfärdssystem . Genom interna och externa inspektioner försäkrar vi oss om att leverantören lever upp till både nationella lagar och regler , så väl som internationella konventioner .
Vi använder den uppförandekod som tillämpas av medlemmar i amfori BSCI Den ställer bland annat krav på minimilön , reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma .
Som medlem i amfori BSCI har vi också ett åtagande att låta leverantörer bli granskade av ett oberoende testinstitut .
Det är en kvalitetssäkring för oss , våra leverantörer och för dig .
Inom vår koncern New Wave Group strävar vi efter samlastning mellan bolagen , så att containrar och laster alltid är fyllda vid transport , för att minimera miljöpåverkan . En annan central del handlar om att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med . Det gör vi exempelvis genom vårt medlemskap i ” Clean Shipping Index ”. Nätverket utvärderar och sätter press på speditörer och rederier för att förbättra deras miljöprestanda . Framtidens sjöfart är avgörande för både global handel och målet om minskade utsläpp .
Vi vill också hjälpa dig som kund att göra medvetna inköp , då vi är övertygade om att kundernas köpbeslut och konsumtionsmönster är avgörande för att kunna driva en hållbar utveckling på sikt . Idag är det kunden som väljer de produkter och företag de vill stötta , och det är dessa som blir framgångsrika på morgondagens marknad .
Du kan läsa mer om vårt arbete med CSR och hållbarhet på vårt moderbolags hemsida www . nwg . se .

PAX SCANDINAVIA AB Stubbengatan 2 . 703 44 ÖREBRO | Tel : + 46 ( 0 ) 19 - 20 92 10 | Fax : + 46 ( 0 ) 19 - 20 92 20 www . paxscandinavia . se | www . marstrandskor . se

ORIGINAL SAILOR SHOES
VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL .