Malošarišský žurnál Noviny-new-9-s-ikonkami-1 - Page 9

MALOŠARIŠSKÝOBECNÝŽURNÁL 30 minút. Torta je upečená, keď špáradlom pichnete do torty a to zostane suché. Po upečení necháme vychladnúť prikrytú utierkou pri izbovej teplote. Nedá- vame do chladničky. Tortu rozdelíme na časti, podávame na dezertnom tanieri. Cez sitko poprášime práškovým cukrom,  dozdobíme lístkami čerst- vej mäty, plátkami čerstvých jahôd., prípadne šľahačkou.  Veľká Noc - pripravujeme Veľkonočnú burzu ... Pred Vianocami sa v  priestoroch dol- nej zasadačky obecného úradu uskutočnila Vianočná burza, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas. Burza mala aj dobročinný charakter a počas jej konania sa vyzbieralo 225 €, ktoré sme venovali na činnosť denného stacionára v  našej obci. Na základe Vašich pozitívnych ohlasov a  podnetov chceme pripraviť aj bur- zu, na ktorej sa môže zúčastniť ktokoľvek kto pripraví, prinesie a ponúkne rôzne predmety za symbolickú cenu s veľkonočnou tematikou, ktoré skrášlia naše príbytky počas blížiacich sa Veľkonočných sviatkov. Veľkonočná burza sa uskutoční dva týždne pred Veľkonočnými sviatkami v piatok 05.04.2019, popoludní od 14:00 do 18:00 hod. Aj tentoraz by sme chceli burzu spojiť s  dobročinnosťou a  preto chce- me podporiť Detský týždenný letný tábor, ktorý organizuje eRKo v spolupráci s Farským úradom. Účasťou na týchto aktivitách prispejeme k  vzájomnému obohateniu a  zároveň podporíme voľnočasové aktivity našich detí počas letných prázdnin. Tešíme sa na Vás! Mgr. Stanislav Mathia 9 Šport a kvapka krvi – v zdravom tele, zdravý duch ... V prvom čísle Malošarišského obecného žurnálu mi dovoľte v skratke vám predstaviť športový život v našej obci za nedávne ob- dobie. Snáď vám to pomôže zorientovať sa v ponuke podujatí, ktorá tu momentálne je, resp. ozvite sa prosím ďalší, ktorých som tu nespomenul a taktiež robia nejakú športovú činnosť v obci.   Aj keď u mládeže je hlavné to, že sa hýbe,  športuje   a  nie naháňanie bodov. Malý Šariš už nie je spájaný len s futbalom, ale rekreační športovci sa angažujú aj v stolnom tenise, šípkach a napr. aj v stolnom hokeji. 17.11.2018 sa uskutočnil v poradí už 3. ročník Malošarišského Ping Pong Cupu. 26 mužov a 7 žien absolvovali maratón stretnutí za zeleným stolom. Popoludnie pred turna- jom bolo venované dobrej veci a 26 občanov sa zúčastnilo darovania najvzácnejšej teku- tiny - krvi. Za účasť na akcii vám patrí veľká VĎAKA. Kvapku krvi plánujeme zorganizovať aj tohto roku. Predbežný termín je určený na mesiac november. Tesne pred vianočnými sviatkami par- tia nadšencov zorganizovala turnaj v stol- nom hokeji. 10 hokejisti zvádzali tuhé boje a boli sme svedkami viacerých zaujímavých výkonov. Pred koncom roka sa uskutočnil 1. ročník turnaja v šípkach. Aj tam štartujú- ci (bolo ich 30) predviedli pevnú ruku, presné oko a výborné výsledky.