Magazyn Gdański 2021-12 - rozkładówki

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia ! Radosnych i Serdecznych spotkań z bliskimi przy wspólnym stole i choince . Niech każdy znajdzie dla siebie coś dobrego – miłość , szczęście , szacunek …
Niech to będzie rok pomyślny i szczęśliwy ! życzy redakcja
Since 1993
Nr 12 ( 326 ) 2021
PROMOTION MAGIZINE

P I S M O P R O M O C Y J N E

ISSN 1425-1612

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia ! Radosnych i Serdecznych spotkań z bliskimi przy wspólnym stole i choince . Niech każdy znajdzie dla siebie coś dobrego – miłość , szczęście , szacunek …

Do Siego Roku !

Niech to będzie rok pomyślny i szczęśliwy ! życzy redakcja