Internet ogledalo #193 IO 193 PDF | Page 28

Istraživanje Gartner Preuzeto sa IT Exclusive Newsa Internet ogledala Ove godine, globalne isporuke uređaja prosečne Savitljivi telefoni će dostići 20 miliona jedinica do 2023. godine... P rema Gartneru, svetske isporuke uređaja (PC, table- ta, mobilnih telefona) su na korak do toga da dostignu 2,21 milijardu jedinica u 2019. godi- ni, pokazujući ravnomeran rast u odnosu na isti period prošle godine. Očekuje se da PC tržište nastavi svoj silazni trend, dok je tržište mobil- nih telefona spremno za povratak na rast do 2020. „Već osmu godinu zaredom, PC tržište je u zastoju”, naveo je Ranjit Atwal, direktor istraživanja u Gartneru. „Isporuke PC-jeva će ukupno iznosi- ti 258 miliona jedinica u 2019. godini, što je pad od 0,6% u odnosu na 2018.” Tradicionalni PC-jevi će opasti 3% u 2019. na ukupno189 miliona jedinica. „Korisnici sve više penzionišu svoje PC-jeve, ali ih ne zamenju- ju, uz pad isporuka za još 2,5 mili- ona jedinica u 2019. Za preduzeća, Windows 10 migracija se nastavlja u sledeću fazu. Dok su SAD sada u finalnoj fazi, Kina odlaže svoju mi- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 graciju i i dalje ima nekoliko godi- na za prelazak. Premeštanjem mi- gracije na Windows 10 na 2020. go- dinu organizacije povećavaju rizik od zadržavanja na nepodržavanom operativnom sistemu. Planirano je da podrška za Windows 7 prestane u januaru 2020. godine”, podseća Ranjit Atwal. Gartnerovi analitičari predviđaju da će Windows 10 predstavljati 75% tržišta profesionalnih PC-jeva do 2021.