Internet ogledalo #193 IO 193 PDF | Page 20

Bezbednost i zaštita Check Point Pri­pre­mila: Vesna Kovačević [email protected] Check Point i Googleov Cloud Identity se udružili kako bi unapredili Zero Trust Cloud Access Sa preduzećima koja migriraju u cloud, tradicionalni koncept mrežnog perimetra postaje prevaziđen. Potreban je novi pristup kako bi se osigurao bezbedniji pristup cloud resursima, navodi Ran Schwartz, produkt menadžer u kompaniji Check Point Software Technologies, u tekstu objavljenom 11. aprila ove godine na kompanijskom blogu. K ako podseća Ran Schwartz, način na koji poslujemo prošao je seizmičku tran- sformaciju zahvaljujući cloudu. Vrlo malo drugih tehnologija je imalo tako veliki uticaj na produktivnost, omogućavajući ljudima da lako pri- stupaju aplikacijama preduzeća sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme, i- stovremeno potpomažući bolju kola- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 193 boraciju, skalabilnost i donošenje odluka. Sve više organizacija kori- sti ove benefite migracijom svoje kor infrastrukture i aplikacija na cloud platformu.