Internet ogledalo #186 IO 186 PDF | Page 24

Bezbednost i zaštita CheckPoint Pri­pre­mila: Vesna Kovačević [email protected] Upoznajte hakere: akteri mobilnog malvera Tokom prošle godine svaka kompanija na svetu iskusila je napad mobilnog malvera. Mobilni malver je postao glavna briga i za korisnike i za organizacije širom sveta. Iako je puno pisano o tome koji mobilni malveri preovladavaju i kako funkcionišu različite varijante, ključno je razumeti zašto napadači odlučuju da na prvom mestu targetiraju mobilne uređaje, tvrdi istraživački tim CheckPointa, a da bi odgovorili na ovo pitanje, serijal tekstova pod nazivom “Upoznajte hakere” počeli su ispitivanjem različitih aktera koji stvaraju mobilni malver i upravljaju njime. P o CheckPointovim stručnja- cima, generalno postoje četiri tipa kreatora mobilnog malvera. Prvi, najsofisticiraniji, su progra- meri državnog nivoa koji stvaraju malver u svrhu izviđanja, kao što su alati CIA-e pronađeni u Vault 7 pro- pustu. Slično državnim programerima, dru- ga grupa je više fokusirana na špijunažu. Čine je programeri koji stvaraju malver sa mogućnostima špijuniranja za vlade i organizacije širom planete. NSO Grupa, organizacija za sajber kriminal koja stoji iza Pegasus malvera, je pravi primer, sa meksičkom vladom kao navodnim kli- jentom. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 186 Treća grupa se fokusira na lični spajver koji se maskira kao alat “ro- diteljske kontrole”. To su obično pri- vatni korisnici koji žele da prate dru- ge personalne uređaje. I na kraju, ali definitivno ne najma- nje bitno, CheckPoint izdvaja “nor- malne” sajber kriminalce koji razvi- jaju “običan malver”, pokušavajući da