Internet ogledalo #186 IO 186 PDF | Page 18

Osvrt HR u digitalno doba Pri­pre­mio: Ivan Gojković [email protected] Digitalizacija i zapošljavanje U vreme žestoke konkurencije u VUCA svetu (onom koje odlikuju volatilnost, nesigurnost, kompleksnost, nejasnost - Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) pronalaženje i zadržavanje talenata je sve zahtevniji zadatak za HR menadžere. Pored toga, sve češća koegzistencija ljudskog i digitalnog dodatno komplikuje situaciju. Svima je jasno da digitalne inovacije u formi big data, IoT-a, clouda, alata za analitiku, društvenih medija, tehnologija mobilnosti i robotike menjaju igru, ali još uvek se traže odgovori na to koliko se daleko otišlo sa tehnologijom u svetu rada i kako se digitalno može iskoristiti na optimalnim nivoima. Ovim pitanjem bavi se i Siddharth Naik, član PR tima u Accenture Servicesu, kompaniji za profesionalne usluge koja pruža niz strategijskih, konsultantskih, digitalnih, tehnoloških i operativnih uloga i rešenja, u članku objavljenom 26. februar 2018. na Linkedinu. Njegova opservacija o tome kako će digitalizacija transformisati proces zapošljavanja nije revolucionarna, ali svakako podstiče na razmišljanje i, što je posebno značajno, podseća na značaj konstantnog učenja i usavršavanja, te unapređivanja veština koje zahteva savremeno poslovanje. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 186