Internet ogledalo #186 IO 186 PDF | Page 12

Intervju Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Razgovarao: Zoran Kovačević [email protected] Zaštita privatnosti kao pravo na dostojanstvo Jedan od učesnika u panel diskusiji o pravnim aspektima zaštite privatnosti, održanoj u okviru prvog bloka predavanja ovogodišnjeg DIDS-a bila je Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Njeni komentari i zapažanja, kao i odgovori na neka od postavljenih pitanja u značajnoj meri su pomogli da prisutni razumeju ulogu i značaj GDPR-a, kao i da shvate na koji način se Uredba tiče srpskih kompanija. Zato smo je zamolili da sadržaj svog izlaganja ukratko prenese i čitaocima “Internet ogledala” . U čemu se ogleda značaj Opšte uredba o zaštiti po- dataka o ličnosti (GDPR) i kako ona može da utiče na kom- panije u Srbiji? Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti usvojena je 2016. godine u aprilu i ostavljen je svim državama članicama rok od dve godine, tačnije ona stupa na snagu 25. maja ove godine, da svoje poslovanje, odno- sno svoje zakone, usklade sa njom. U Srbiji to može da deluje na različite aspekte društva: na privredu, na nas kao pojedince i na nas kao državu. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 186 Što se tiče privrede, važno je da li neka naša preduzeća posluju na teri- toriji Evropske unije, pa samim tim proizvode plasiraju državljanima ili rezidentima Evropske unije, jer onda to za njih znači da će svoje poslova- nje morati da usklade sa Opštom uredbom ili GDPR-om. One firme