Internet ogledalo-Specijalno izdanje: Business Security IO 189 BUSINESS SECURITY | Page 50

Zašto su mala i srednja preduzeća laka meta sajber kriminalcima i kako to da promene? Osnažite poslovanje uz Symantec P re desetak godina IT bez- bednost je bila lakši po- sao. Zaposleni je imao jedan računar na poslu, a IT je imao zadatak da zaštiti taj računar od poznatih viru- sa. Zadatak nije bio previše težak, jer je antivirus rešavao većinu problema. Sa setom kažemo da su ti dani iza nas. Tehnologija se promenila, način poslovanja se promenio, sajber pre- tnje su se promenile. Stvari su postale previše komplikovane za ljude iz IT sektora. Bezbednosne pretnje se umno- žavaju i evoluiraju velikom brzinom. Prefinjenije su nego ikad. Svakog dana se otkrivaju nove pretnje, kao što su razne varijante ransomwarea, protiv kojih antivirus ne može efek- tivno da štiti. Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security Mala preduzeća - velike žrtve Ako ste imali priliku da pričate o sa- jber bezbednosti sa vlasnikom ili direk- torom malog preduzeća, poznat vam je stav da mala preduzeća ne treba da brinu o hakerima i sajber napadima, jer su previše mala da bi im bila zanimlji- va. Često uz tu priču ide i rečenica „mi