Internet ogledalo #190 IO 190 PDF | Page 20

Dešavanja Međunarodni predsednički forum na IEDC-Poslovnoj školi Bled Na Međunarodnom predsedničkom forumu na IEDC-Poslovnoj školi Bled predstavljen uticaj veštačke inteligencije na poslove, profesije i liderstvo P o rečima glavnog govornika dr Danijela Suskinda (Daniel Susskind) sa Univerziteta u Oksfordu, rast tehnologije je ekspo- nencijalan i bez ograničenja, a uvek postoje nove mogućnosti za još brži razvoj, zbog čega se predviđa pad današnjih profesija, koje će postati drugačije u doba interneta. "Doktori, nastavnici, arhitekte, advokati, po- reski savetnici, sveštenici, konsultan- ti i mnogi drugi neće raditi isto kao što su radili u 20. veku. Veštačka in- teligencija nastaviće da ometa naše živote i rad. Ali tehnološki uređaji ne mogu zameniti ljudski rad", rekao je dr Danijel Suskind na tradicionalnom Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 Međunarodnom predsedničkom fo- rumu na IEDC-Poslovnoj školi Bled.