GM Business & lifestyle #117 GM 117 PDF - Page 32

BBICC Menadžment konsalting u praksi U Srbiji je već duže vreme ustaljeno mišljenje da su akademske studije i teorijsko znanje jedini način da se student unapredi za pravi izazov nakon studiranja - posao. Međutim, svetski tren- dovi u visokom obrazovanju, pogotovo u oblasti menadžmenta i biznisa, gde je objektivno teško primeniti puku teoriju na realnom poslovnom problemu, donose novine u obliku metodologije poslovne studije slučaja. Bogdan Radenković N avedena inovacija u načinu predavanja i učenja je utemeljena na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, a samim tim i timovi izvan- rednih studenata su pozicionirani na svetskoj mapi takmičenja u re- šavanju poslovne studije slučaja. Kruna svega toga je osnivanje me- đunarodnog studentskog takmi- čenja u rešavanju poslovne stu- dije slučaja - Belgrade Business