Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 24

Bezbednost i zaštita Check Point Pripremila: Vesna Kovačević vesna@internetogledalo.com Bezbednosni rizici IoMT-a IoT uređaji nam olakšavaju život. Tehnologija pametne kuće, na primer, može pomoći korisnicima da poboljšaju energetsku efikasnost tako što im omogućava da uključe i isključe aparete dodirom ekrana osetljivog na dodir. Isto tako, organizacije u svim industrijama ih rapidno usvajaju da bi unapredile operativnu efikasnost. Međutim, u Check Pointovom nedavnom izveštaju o cloud, mobile i IoT platformama, IoT uređaji su identifikovani kao jedna od najslabijih karika u IT mreži. P ostoji više razloga zašto je to tako. Check Point navo- di sledeće: • IoT uređaji su često izgrađeni na zastarelom softveru i starim opera- tivnim sistemima, što ih ostavlja ose- tljivim na napad. • IoT uređaji sve više prikupljaju i čuvaju ogromne količine podataka, što ih čini atraktivnom metom za saj- ber kriminalce. • IoT uređaji služe kao jednostavna ulazna tačka za napadače koji žele da se kreću lateralno kroz IT mrežu i dočepaju se pristupa osetljivijim po- dacima. Alternativno, uređaj može biti napadnut direktno i isključen do krajnje disruptivnog efekta. „Industrija zdravstvene zaštite je industrija koja se posebno u velikoj meri pomerala ka internetu medi- cinskih stvari (Internet of Medical Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 Things - IoMT). Prema nekim proce- nama, 87% organizacija zdravstvene zaštite usvojiće IoT tehnologije 2019. godine, a do 2020. u upotrebi će biti skoro 650 million IoMT uređaja. Uzmite, na primer, aparate za ultra- zvučne preglede. Ultrazvučna te- hnologija je napravila ogroman na- predak tokom proteklih godina kako bi pacijentima i lekarima podjednako pružila detaljne i životno značajne