Internet ogledalo #192 IO 192 PDF | Page 18

Intervju Duško Rokvić, generalni direktor, Veracomp Srbija Razgovarao: Zoran Kovačević [email protected] Pandan velikim tržišnim igračima Duško Rokvić, generalni direktor kompanije Veracomp Srbija, dela Veracomp Adriaticsa, poznat je poslovnoj javnosti kao menadžer bogatog iskustva u oblasti mobilnih telekomunikacija, prodaje, marketinga, distribucije i maloprodaje, kao i automobilske industrije, na regionalnom nivou upravljanja. Koliko će njegova znanja i veštine doprineti daljem uspešnom poslovanju Veracompa, a koliko će Veracomp pod njegovim rukovodstvom pomoći kompanijama u digitalnoj transformaciji, objasnio nam je sâm gospodin Rokvić tokom nedavnog razgovora. Od kraja prošle godine ste na čelu Veracompa u Srbiji. Pre toga ste bili u kompaniji Huawei, ViP-u, auto industriji. Da li je moguće pre- neti i primeniti iskustva stečena u tim kompanijama na poslove u ovoj kompaniji? Svako poslovno okruženje ima svo- je specifičnosti. Dugi niz godina pro- veo sam u TelCo industriji u consumer segmentu, gde je ponuda direktno u- smerena ka krajnjim kupcima, dok je u Veracompu, koji je VAD za IT securi- ty rešenja i data centre, prodajni smer orijentisan kroz saradnju sa partneri- ma. Međutim, shodno dugogodišnjem iskustvu u multinacionalnim kompani- jama, cilj mi je da svoju praksu i zna- nje primenim na razvoj Veracomp po- slovanja, i mislim da smo na pravom putu da napravimo veliki pomak. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192 Kao što ste rekli, Veracomp grupa posluje isključivo kroz poslovni mo- del distribucije, odnosno kao distri- buter sa dodatnom vrednošću (tzv. VAD). U vašem portfoliju dominira- ju tehnologije za informatičku sigu- rnost. Da li Veracomp namerava da proširi svoje distribucije i na ostale IT segmente? Veracomp Srbija je kao ćerka firma