GM Business & Lifestyle #111 GM 111 PDF | Page 22

Porodične kompanije Biznis transfer Kritična faza u razvoju malih i srednjih, ali i velikih preduzeća u privatnom sektoru je biznis transfer koji podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu (deca, menadžeri, zaposleni, drugi preduzetnici ili menadžeri…) ili preduzeće čime se osigurava kontinuitet posto- janja i poslovnih aktivnosti poduzeća. Boris Vukić [email protected] U dokumentima Evropske unije koji govore o značaju problematike biznis tra