GM Business & Lifestyle #111 GM 111 PDF | Page 16

Istraživanje

Istraživanje

Strane investicije otvaraju

radna mesta

Prema rezultatima istraživanja o atraktivnosti evropskog tržišta („ European Attractiveness Survey 2017 “) koje je sprovela revizorsko-konsultantska kompanija EY , direktne strane investicije ( SDI ) upućene ka Evropi dostigle su rekord 2016 . godine sa 5.845 zabeleženih SDI projekata ( godišnji porast od 15 %). Rast u broju SDI doveo je do otvaranja 259.673 novih radnih mesta ( 19 % više u odnosu na prethodnu godinu ), od čega je 16.396 u Republici Srbiji , a samim tim Srbija je šesta zemlja u Evropi po broju novostvorenih radnih mesta .

Velika Britanija ( 1,144 ), Nemačka ( 1,063 ) i Francuska ( 779 ) su tri najpopularnije evropske zemlje kojima je tokom 2016 . godine upućeno više od pola ( 51 %) priliva evropskih SDI . Španija