GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 44

Integracija timova Najbolje kompanije na svetu najbolje rešavaju probleme – a Vi? Gde se jedna organizacija nalazi u životnom ciklusu određuje odnos koliko je fleksibilna i ko- liko drži stvari pod kontrolom. Mlade organizacije poseduju kreativnost, ali je ona najčešće skon- centrisana kod jedne osobe. Stare organizacije generalno imaju problem sa kreativnošću. I tu je zajednički imenitelj. Od stadijuma Go-go pa na dalje imamo potrebu za organizacionom kreativnošću i integracijom, jer organizacija postaje sve veća, uvode se sistemi kontrole i postoji problem da se organizacija fokusira isključivo na Proizvođenje rezultata i Administraciju. Na putu ka Adolescenciji se jedan veliki problem otklanja, uvodi se sistem, ali organizacionom kreativnošću se sve manje bavimo.