GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 12

Adizes Symbergetic™ metodologija Odgovor na potrebe savremenih organizacija Termin simbergetskog menadžmenta iskovao je dr Isak Adižes, spajajući koncept sinergi- je i simbioze. Sistem upravljanja koji je i demokratski i diktatorski u pravilnom redosledu autor vrlo jednostavno objašnjava na sajtu www.ichakadizes.com, u tekstu objavljenom u kategoriji Menadžerski uvidi (Managerial Insights) 16. septembra prošle godine.