Internet ogledalo #183 IO 183 PDF | Page 12

Trendovi Gartner Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja [email protected] Top 10 strateških tehnoloških trendova za 2018. Tokom ovogodišnjeg Gartnerovog Symposium/ITxpoa, koji je organizovan prvih dana oktobra u Orlandu, analitičari ove istraživačke i konsultantske firme su istakli top strateške tehnološke trendove za koje smatraju da će uticati na većinu organizacija u 2018. godini. Stručnjaci preporučuju IT liderima da ove trendove obavezno imaju na umu kada određuju svoje strategije inovacija. G artner definiše strateški tehnološki trend kao onaj koji ima znatan disruptiv- ni potencijal, koji se snažno probi- ja i iz stanja nastajanja počinje sve više da širi uticaj i korišćenje, ili su to oni brzo rastući trendovi sa visokim stepenom volatilnosti koji dosežu prekretnicu u narednih pet godina. Trendovi na koje treba obratiti pažnju Prva tri strateška tehnološka tren- da koja uočava Gartner ispituju kako veštačka inteligencija (AI) i mašinsko učenje lagano ulaze u praktično sve i predstavljaju glavno bojno polje za provajdere tehnologije tokom nared- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 183 nih pet godina. Sledeća četiri tren- da se fokusiraju na mešanje digi- talnog i fizičkog sveta radi stvara- nja virtuelnog, digitalno poboljšanog okruženja. Poslednja tri se odnose na iskorišćavanje konekcija između mnoštva ljudi i preduzeća, kao i ure- đaja, sadržaja i servisa, da bi se isporu- čili rezultati digitalnog poslovanja.