GM Business #118 GM 118 | Page 8

Osvrt Digitalni bonton Bonton u komunikaciji i načinu izražavanja je nešto što se uči celog života, kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Osnove dobrog uklapanja u kolektiv počivaju na dobroj komunikaciji. I sve bi ovo bilo super da se u naš život poslednjih godina nije upleo digitalni svet. Digitalni svet je sa sobom doneo novi vid komunikacije. Nažalost bonton iz realnog sveta se nije preneo na digitalni.