GM Business #118 GM 118 | Page 12

Korporativne komunikacije Uticaj veštačke inteligencije Poverenje je važna tema za korporativne komunikacije. Ako ljudi ne veruju informacijama koje dolaze od korporacije, gubi se kredibilitet. Ako ljudi smatraju da komunikacioni tim nije u kontaktu sa situacijom na tržištu, da je suviše spor u preduzimanju akcija ili nema viziju budućnosti, onda korporativne komunikacije nenamerno bivaju proterane u taktički ugao, podložne su pogrešnim shvatanjima i sumnjama transakcionih ljudi uskih shvatanja, opsednutih taktikom. Priprema: Redakcija [email protected] S tručnjaci za korporativne ko- munikacije treba da oče- kuju više od sebe i svojih timova. Anthony Petrucci, viši direktor korporativnih komunikacija i javnih poslova u tehnološkoj kompaniji HID Global iz Teksasa, u tekstu ovbjavljenom 20. aprila na internetu, poziva svoje kolege na ovom polju da, umesto da budu defanzivni, reakcionarni ili da ignorišu pro- mene koje će se desiti, prihvate