Kajecik Nr 2/2018 (39)

ek r Zmartwychwstan Młodzi szkoły Sióst Kajecik Nr 2/2018 (39) 25 lat dobrej współpracy rozmow a z Jac k i e m Ga zdą >>> Strona 12    Dzień dobry, jestem w Polsce rozmow a z  u c zenni cą z Fuldy >>> Strona 14    Bez obaw! Wszystko gra ank ieta d ot . w y mi any >>> Strona 4   Sąsiedzi powinni się poznać rozmow a z Joh anne sem Henningiem >>> Strona 11   10 sposobów na naukę języka obcego e fektywna nau k a języka Spotkania Polsko-niemieckie >>> Strona 8 SIOSTRY Z M A RT W YC HW S TA N KI 2018 oczami fotoreportera >>> Strona 6   k a j e c i k  1