GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF

Predviđanja: Svetski ekonomski trendovi 2018. Timski sastanci: Dobra borba i jedinstvo Broj 116 ISSN:1821-4177 www.gmbusiness.biz