GM Business & Lifestyle-specijal Business Security GM 120 BUSINESS SECURITY | Page 38

Izazovi koje je doneo GDPR i kako do jednostavnog rešenja za sigurnost u pokretu Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti iz korena je promenila odnos prema sigurnosti informacija. Primena USB fleš memorija u poslovne svrhe sada donosi novi set izazova, a kompanija Kingston nudi kompletno rešenje... K ompanija Kingston u prvim je redovima kada je u pitanju jednostavno i pristupačno rešenje koje odgovara na opštu re- gulativu o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), koja je stupila na snagu kra- jem maja 2018. Verovatno već znate da poslovni model svakoga ko pro- cesuira podatke stanovnika Evrospke unije mora „iznutra“ da doživi oz- biljnu reformu. Velike korporaci- je i globalne organizacije svesne su i bezbednosnih opasnosti koje mogu uzrokovati prenosive memori- je, pa žele da ih preduprede tako što Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security