GM Business & Lifestyle-specijal Business Security GM 120 BUSINESS SECURITY | Page 34

Iz Izveštaja o evoluciji IT pretnji za prvi kvartal 2018. Eksploiti, softver koji koristi neki bag ili ranjivost, namenjeni za Microsoft Office program pronađeni su „ u divljni“ i našli su se na listi najvećih sajber pretnji u prvom kvartalu 2018. godine. Ukupno gledano, broj korisnika koji su bili napadnuti putem zlonamernih Office dokumenata porastao je više od četiri puta u poređenju sa prvim kvartalom 2017. godine. Za samo tri meseca, njegov udeo u ukupnom broju eksploita koji se koriste u napadima porastao je za skoro 50 % – što je duplo više od prosečenog udela eksploita za Microsoft Office tokom 2017. godine. Ovo su glavni nalazi iz izveštaja kompanije Kaspersky Lab o evoluciji IT pretnji za prvi kvartal (Kaspersky Lab’s Q1 IT threat evolution report). N apadi koji se zasnivaju na eksploitima smatraju se veoma moćnim, s obzi- rom na to da ne zahtevaju nikakvu dodatnu interakciju sa korisnikom i da mogu da dostave opasni kod na veoma diskretan način. Njih zbog toga naširoko koriste i kriminalci koji tragaju za profitom i sofisticirani- ji akteri pretnji koji su podržani od strane neke države kako bi ispunili svoju zlonamernu svrhu. U prvom kvartalu 2018. godine zabeležen je značajan priliv ovih Internet ogledalo - specijalno izdanje Business Security eksploita, koji targetiraju popular- ni Microsoft Office softver. Sudeći pre- ma izveštajima eksperata kompanije Kaspersky Lab, ovo je verovatno kul- minacija trenda koji je aktualan već duže vreme, s obzirom na to da je identifikovano najmanje 10 eksploita