ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΙΟΥ 2012-13

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΙΟΥ - Τομέας Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τετράδιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

σχολικού έτους 2012-2013

Ζωγραφιά:

Χρόνη Μπότσογλου