Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 98

nije koje uspevaju da pronađu način konvergencije tehnologije ka korisni- cima, pogotovo prema korisnicima koji dolaze. U pitanju je generacija mileni- jalaca koja na potpuno drugačiji način želi da konzumira usluge i to isključivo kroz korišćenje novih tehnologija. Tako su banke koje pripadaju ipak jednom starijem načinu nuđenja tehnologije primorane da izvrše tehnološka ulaga- nja kako bi zadovoljile nove i buduće potrebe. Internet ogledalo: Kako takva digi- talna disrupcija finansijskog poslovanja utiče na IT bezbednost? Momir Đekić Internet ogledalo: Ubrzana digita- lizacija i kreiranje fintek tržišta su tren- dovi koji su stavili razvoj tehnologije kao prvi prioritet za sve učesnike na fi- nansijskim tržištima širom sveta, pa i u našoj zemlji. Na koji način FinTech transformiše finansijsko tržište? Momir Đekić: Kažu da tehnologi- ja menja sve. Istorija nas uči da se čitav svet menjao pod talasom koji je tehnologija donosila. Isto tako, savremene tehnologije koje se tiču konzumiranja svega pa i finansi- jskih usluga preko mobilnih telefona, tabličnih računara i na druge načine kroz dodir, kroz sliku, kroz glas, zau- vek su promenile reljef nuđenja finan- sijskih usluga. Fintek kompanije nisu ništa drugo nego tehnološke kompa- Aleksandar Vratonjić Gligori- jević: Tanka je linija između komfo- ra u konzumiranju usluga i bezbe- dnosti sa druge strane. U istoriji, da bismo neke stvari radili na bezbe- dan način po nekom automatizmu se podrazumevalo da se one ne mogu raditi brzo. Ono što novi trendo- vi u korišćenju tehnologija donose Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija