Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 88

Uspon otvorenog bankarstva – Otvoreno za poslovanje Godinama se bankama srednje veličine govori da su na putu da budu ugašene. Efekat šipke za podizanje tegova uslovljava da će ove banke biti značajnije opterećivane sve težim poslovnim okruženjem, gde će samo veoma velike i izuzetno specijalizovane institucije biti u stanju da uspeju. I zaista, prognoze izgledaju veoma loše ako tome dodamo povećane troškove poštovanja propisa, pritisak na nadoknade koji vrši okruženje niskih kamatnih stopa i produžene makro- ekonomske neizvesnosti, ograničenja u bilansima stanja koja je nametnuo međunarodni regulatorni sporazum Bazel III i sve veću konkurenciju inovativnih, snalažljivih Fintech preduzeća. Kris Trus, direktor razvoja platformi Sakso banke Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija