Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 84

Digitalna neizvesnost ili digitalna renesansa Neizvesnost u poslovanju koju donose novi tehnološki trendovi, uključujući i digitalizaciju poslovanja, nameće kompanijama da preispitaju sopstveni način poslovanja. Navodi magazina Business Insider predviđaju da će 40% kompanija nestati u sledećih deset godina. Digitalna transformacija je mnogo više od same tehnologije, jer podrazumeva proces u kome se menja način upotrebe tehnologije i samim tim podrazumeva i promenu odnosa sa ključnim faktorima poslovanja tj. sa korisnicima i dobavljačima, čime se uspostavljaju potpuno novi modeli poslovanja. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija