Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 72

400.000 pretplatnika za model Tesla 3. Njihov problem kao nove firme je da organizacija proizvodnje još uvek ne prati u korak potražnju. Treći model nastaje sa ubrzanim razvojem samovozećih automobila. Već na Olimpijadi u Tokiju 2020. go- dine taksi služba će biti bazirana na samovozećim automobilima. Kombinacija ekonomije deljenja, električnih automobila koje kontroliše računar i sistema za samovozeće au- tomobile obećava da će u praksi pro- meniti celu automobilsku industriju. Zato je i Mercedes (Dajmler) pre- duzeo čitav niz aktivnosti da bi, zbog promena koje se dešavaju u okruženju, prilagodio svoj poslovni model novoj digitalnoj realnosti. Njihova digitalna transformaci- ja danas se fokusira na dve oblasti. Prva je digitalizacija proizvoda i servi- sa počevši od postizanja nulte emisi- je kroz korišćenje alternativnih sistema za vožnju, preko sistema za autonom- nu vožnju, povezanosti i komuni- kacije vozila, pa do usluge mobilnos- ti i usluge prevoza gde korisnici mogu da povežu različita sredstva za prevoz. Druga oblast je transformacija lanca model unapređuje, a dodatno se kreira- ju novi poslovni modeli koji nude digi- talne usluge direktno klijentima. Jedan od prvih novih poslovnih snabdevanja i uvođenje principa in- dustrije 4.0. Time se osnovni poslovni modela je bio i projekat Car2Go. Dajmler je formirao novu kompaniju Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija