Digitalna disrupcija - specijalno izdanje Internet ogledala DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 54

Istraživanje kompanije IBM: primena kognitivnog računarstva do 2019. godine Rezultati istraživanja koje je nedavno sprovela kompanija IBM (NYSE: IBM) pokazuju da kognitivno računarstvo ima brojne mogućnosti za poboljšanje poslovnih procesa i funkcija u kompanijama. Čak 73 posto anketiranih direktora smatra da će kognitivno računarstvo igrati ključnu ulogu u budućnosti njihovih organizacija i očekuju da bi povraćaj od investicije u kognitivne tehnologije mogao biti 15 posto. Nataša Sekulić, direktorka IBM-a za Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija